Andre produkter

Spread the love

Selv om vores primære fokus er brødkorn og mel, laver vi også andre produkter på Vester Hedegaard. Vi har et lille savværk til gårdens 20 hektar skov, og der ud over får vi helt naturligt en mindre produktion af dyrefoder fra kornavlen og møllen samt egen hø-produktion.