Om Os

Spread the love

Gården Vester Hedegaard

Vester Hedegaard, som ligger lige vest for Pandrup i Jammerbugt og tæt på turistbyen Blokhus, er en gammel slægtsgård. Den dukker op i historien første gang i et gammelt dokument fra 1519, hvor den sammen med en række andre gårde i området bliver nævnt som krongods. I mere end 250 år – siden d. 5. februar 1763 – har gården været i samme families varetægt, først som fæstegård og siden 1831 frikøbt af familien til selveje.  Den bronzealdergravhøj, Hedegaards Høj, som pryder indkørslen til gården, samt flere oldtidsfund på gårdens jordtilliggender, vidner dog om, at der har været dyrket landbrug på stedet væsentligt længere tilbage i historien.

I dag er gården på 60 hektar, hvoraf 20 hektar er tilplantet med skov, 10 hektar er eng og mose, og de resterende 30 hektar bruges til agerdyrkning. Driften har siden 1994 været sprøjtefri, og i 2005 blev den omlagt til 100% økologi. Der har altid været fokus på dyrkning af godt brødkorn, men siden 2011 har fokus desuden i stigende grad været rettet mod de gamle kornsorter som bl.a. spelt, ølandshvede, dalarhvede og svedjerug. I dag dyrkes der hvert år op mod 30 forskellige kornsorter på gården i forskellig skala, helt fra små forsøgsparceller til marker på op til 3 hektar, og i 2017 fik vi vores eget lille gårdmølleri.

Vester Hedegaard fotograferet d. 5. februar 2019, den dag hvor Søren Olsen, som sammen med Else Andersdatter grundlagde slægten Hedegaard, skrev under på fæstekontrakten for præcis 250 år siden, d. 5. februar 1763.
Gårdens stolthed: Hedegaards Høj

Natur-, miljø- og klimavenlig drift

På Vester Hedegaard lægger vi stor vægt på, at vores drift skal være ekstensiv og give plads til naturen og de vilde dyr. Derfor er vores marker små, omkranset af læbælter og skov og aldrig mere end 150 meter brede af hensyn til insekterne, som kun flyver 75 meter ud fra deres bo. Sådan undgår vi, at der opstår huller i biodiversiteten. Her ud over har flere af vores marker et eller flere små vandhuller til frøer og padder, og vores skove er plantet som blandingsskov med både løv- og nåletræer for at skabe de bedst mulige for hold for vilde dyr, fugle og insekter.

Vores marker drives uden tilførsel af gødning/kvælstoftilførsel ud over den underafgrøde i form af kløvergræs, som sås ud sammen med kornet, og halmen som efterlades på markerne i høsten (vi fjerner kun kernerne – alt andet organisk materiale får lov til at gå tilbage til jorden), og skovbeplantningerne hjælper med at oplagre kvælstof og mindske udvaskning til vandmiljøet.

Her ud over kommer størstedelen af vores strøm fra solcellerne på ladetaget, og det eneste forbrug af fossile brændstoffer er det brændstof, traktorer og mejetærsker skal køre på. Alt i alt kan vi derfor være stolte af en driftsform, som oplagrer ti gange så meget energi, som vi forbruger.

Anders & Louise

Anders Hedegaard er 7. generation i lige mandslinje på Vester Hedegaard. Han har en uddannelsesmæssig baggrund i samfundsfag og historie fra Aalborg Universitet, samt en livslang oplæring i driften af slægtsgården. Efter en årrække at have beskæftiget sig som blandt andet underviser i Folkeskolen og produktionsmedarbejder på et savværk i Midtjylland, vendte Anders i 2010 tilbage til gården for at skabe sig et liv og et udkomme her ved at dyrke brødkorn i høj kvalitet af gamle kornsorter.

Louise kom til i 2016 og har siden deltaget aktivt i gårdens drift og det nye mølleri, som blev opført og indviet i sommeren 2017. Louise har erhvervsmæssigt en administrativ baggrund i IT og telebranchen, men er opvokset på landet og har bl.a. via fritidsinteresser tilegnet sig en bred viden om bagning og natur.

Visionen er, at vi sammen vil drive gården som landbrug, mølle og besøgslandbrug med oplevelser og arrangementer for både lokale og turister samt på sigt en lille gårdbutik.

Anders Hedegaard og Louise Hansen